Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców działania

7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

 

Szkolenie zaplanowano: 13.08.2019 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia udziału prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie go najpóźniej do 5.08.2019 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pla.nowobilska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pla.nowobilska@wup.opole.pl