Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków do działania 2.4 Współpraca gospodarcza
i promocja
RPO WO 2014-2020.

Najbliższe spotkania odbędą się:

 • 21 marca 2019 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości ARN w Nysie, ul. Kościuszki 10, formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 marca 2019 r.
 • 22 marca 2019r. o godz.10.00 , w sali narad w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, Plac Wolności 1  I piętro, – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 marca 2019 r.
 • 25 marca 2019r. o godz.12.00 , w sali narad w Urzędzie Miasta  w Grodkowie, ul. Warszawska 29, – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 marca 2019 r.
 • 25 marca 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Paczków w Paczkowie, ul. Rynek 1, formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 marca 2019 r.
 • 26 marca 2019 r. o godz. 11:00, w sali nr 5  Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich, ul. Gogolińska 2a – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 marca 2019 r.
 • 27 marca 2019r. o godz.10.00 , w sali narad w Starostwie Powiatowym w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23 I piętro – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 marca 2019 r.
 • 28 marca 2019 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym  w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 marca 2019 r.
 • 29 marca 2019 r. o godz. 11:00, w sali narad w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 marca 2019 r.
 • 29 marca 2019 r. o godz. 12.00 w sali Prudnickiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 1 w Prudnikuformularz zgłoszeniowy Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 marca 2019 r.
 • 1 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00, w sali Klubu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 4 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 marca 2019 r.
 • 2 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, ul. Krakowska 38 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 kwietnia 2019 r.

UWAGA! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na sali oraz duże zainteresowanie spotkaniem przyjmowanie zgłoszeń na spotkanie w Opolu zostało wstrzymane.

 • 4 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 kwietnia 2019 r.