UWAGA! SPOTKANIE ODWOŁANE!

Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu

zaprasza

 na spotkanie informacyjne pn. Podnieś swoje kompetencje z funduszami unijnymi!

Spotkanie adresowane do potencjalnych uczestników projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, odbędzie się 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14 (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

W celu zgłoszenia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 grudnia 2018 r., do godz. 08:00.

Na spotkaniu omówione zostaną możliwości podnoszenia kompetencji z udziałem funduszy unijnych w ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich

w Opolu, pod numerami telefonów: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

Serdecznie zapraszamy!