Marszałek podpisujący umowę

Dziś podpisaliśmy i wręczyliśmy kolejne umowy o dofinansowanie projektów  RPO WO 2014-2020, w ramach:

– Działania 3.2, projekt: „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.”,

– Działania 7.4, projekt: „Wróć na rynek pracy! Program Rehabilitacji medycznej osób w wieku aktywności zawodowej z wybranych gmin województwa opolskiego”,

– Działania 8.1: „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic”,

– Działania 10.1.1 projekty: „Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi w oddziałach i pracowniach szpitala w Kup Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. poprzez zakup sprzetu medycznego i modernizację oddziału chorób wewnętrznych- Etap I SEGMENT A”, „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów złośliwych poprzez zakup sprzętu medycznego dla pracowni diagnostycznych Szpitala w Kup Stobrawskiego centrum Medycznego oraz modernizacja zespołu pracowni endoskopowych”, „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez  remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”,  „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.”, „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej – etap II”, “Poprawa jakości diagnostyki obrazowej w celu zwiększenia efektywności leczenia nowotworów złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu”, „Podniesienie wydajności leczenia nowotworów układu pokarmowego poprzez odpowiednie dostosowanie infrastruktury i wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Opolu”,

– Działania 10.3 projekty: „Upowszechnienie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego”, „Wdrożenie E-usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach”.

Zdjęcie zbiorowe Marszałka z przedstawicielami instytucji