W związku z ogłoszonym naborem wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu

zaprasza na

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów działania
4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020

Spotkanie odbędzie się 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala im. Znaku Rodła (sala nr 7).

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego rejestracja zakończona.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się tylko osób zainteresowanych aplikowaniem do działania 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa RPO WO 2014-2020. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 12 maja 2016 r.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 4.2, w tym kryteria formalne i merytoryczne. Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 bądź adresem mailowym: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!

6.05.2016 r.