Okrągła ikona z 12 gwaizdkami unijnymi i napisem opolskie ambasadorki UE

W czerwcu 2021 r. uruchomiliśmy nową inicjatywę pn. Opolskie Ambasadorki UE. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia funduszy europejskich i roli Unii Europejskiej w rozwoju województwa opolskiego.  Obecnie tworzymy struktury tego przedsięwzięcia, wprowadzać rozwiązania komunikacyjne dopasowane do specyfiki naszego regionu.

Kim są Opolskie Ambasadorki UE?

Do końca czerwca 2021 nasze zaproszenie do udziału w inicjatywie Opolskie Ambasadorki UE przyjęło 60 kobiet reprezentujących różne środowiska naszego regionu. Informacje na temat funduszy europejskich oraz roli UE, wspólnie z naszymi Ambasadorkami będziemy kierować  przede wszystkim do mieszkańców województwa opolskiego, którzy świadomie lub nieświadomie korzystają z efektów projektów realizowanych dzięki funduszom europejskim.

Chcemy docierać z informacją na temat UE oraz  funduszy europejskich do środowisk lokalnych,  gospodarczych itp., w których nasze Ambasadorki prowadzą swoją zawodową/społeczną działalność. Znaczna część z nich ma doświadczenie w wykorzystaniu środków europejskich oraz jest aktywna w mediach społecznościowych i  promuje korzyści płynące z korzystania ze środków UE. Ich działalność zawodowa/społeczna jest bardzo dobrą okazją do podejmowania różnych form współpracy z instytucjami systemowo zajmującymi się wdrażaniem środków UE oraz beneficjentami FE.

Zależy nam aby, wykorzystując możliwości jakie daje realizacja naszej inicjatywy Opolskie Ambasadorki UE  informacja na temat UE oraz funduszy europejskich dotarła szybciej, lepiej do mieszkańców województwa opolskiego.

Zbiorowe zdjęcie uczestników evntu Kobiety XXI wieku

Poznaj sylwetki Opolskich Ambasadorek UE

60 Opolskich Ambasadorek UE przyporządkowanych zostało do 6 obszarów tematycznych. Kliknij w wybrany obszar aby poznać sylwetki ambasadorek z tej dziedziny.

Logo Opolska Ambasadorka UE z Napisem przedsiębiorczość

Logo Opolska Ambasadorka UE z nazwą kategorii:środowisko

Logo opolska namasadorka ue z nazwą kategorii: kultura

Logo Opolska Ambasadorka UE z nazwą kategorii zdrowie

Logo opolska ambasadorka ue z nazwą kategorii: wsparcie społęczne

Koordynator inicjatywy Opolskie Ambasadorki UE

Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
https://www.facebook.com/EuropejskieOpolskie