#WIDZISZiKORZYSTASZ

WIDZISZiKORZYSTASZ

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 – w wersji z  audiodeskrypcją.

EDUKACJA

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 w obszarze edukacji – w wersji z  audiodeskrypcją.

 

 

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 w obszarze edukacji – w wersji bez  audiodeskrypcji.

ŚRODOWISKO

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 w obszarze środowisko – w wersji z  audiodeskrypcją.

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 w obszarze środowisko – w wersji bez  audiodeskrypcji.

INNOWACJE

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 w obszarze innowacje – w wersji z  audiodeskrypcją.

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 w obszarze innowacje – w wersji bez  audiodeskrypcji.

PRZESTRZEŃ

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 w obszarze przestrzeń – w wersji z  audiodeskrypcją.

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 w obszarze przestrzeń – w wersji bez  audiodeskrypcji.

ZDROWIE

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 w obszarze zdrowie – w wersji z  audiodeskrypcją.

Film  prezentujący efekty wsparcia RPO WO 2014-2020 w obszarze zdrowie – w wersji bez  audiodeskrypcji.

Jakie efekty osiągniemy dzięki realizacji RPO WO 2014-2020?

Gospodarka

 
 • 1 362 wparte przedsiębiorstwa
 • 150 ha przygotowanych terenów inwestycyjnych
 • 82 budynki poddane termomodernizacji

Zapobieganie zagrożeniom

 • 1 wsparty obiekt małej retencji
 • 780 osób zabezpieczonych przed skutkami powodzi

Ochrona środowiska

 • 35 wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • 100 km sieci kanalizacji sanitarnej

Transport

 • 98 km przebudowanych/zmodernizowanych dróg
 • 140 km przebudowanych/zmodernizowanych linii kolejowych

Edukacja

 • 100 dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego
 • 14 wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego

Zdrowie

 • 54 290 osób objętych usługami zdrowotnymi
 • 10 wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi