II etap konkursu tj. ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakończył się 7 marca br.

7 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spośród 15 złożonych wniosków o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenę formalną przeszły wszystkie projekty i następnie zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej. Wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych projektów to 23 143 021,30 PLN w tym dofinansowanie EFS: 20 816 474,33 PLN natomiast dofinansowanie BP: 2 326 546,97 PLN. Alokacja w konkursie wynosi 13 341 176,00 PLN, w tym EFS: 12 000 000,00 PLN i BP: 1 341 176,00 PLN.

 Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.