Informujemy, że 2 marca 2018 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w ramach naborów trwających od 26 lutego do 2 marca 2018 r. wpłynęły w trybie pozakonkursowym cztery wnioski Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.