26 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wycofaniu wniosku nr RPOP.10.02.00-16-0004/17 pn. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków dawnej jednostki wojskowej z przeznaczeniem na dom opieki osób starszych wraz z funkcjami towarzyszącymi i uzupełniającymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, instalacjami i sieciami zewnętrznymi, placami parkingowymi, komunikacją kołową i pieszą, w Kędzierzynie-Koźlu, złożonego przez Małopolską Fundację Opieki w ramach naboru wniosków nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-002/17 dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle).

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.