Spotkanie dla potencjalnych Wnioskodawców, które miało się odbyć w dniu 20.02.2018 r. o godzinie 11.00 zostaje odwołane w związku z planowanym przesunięciem terminu naboru wniosków w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

O nowym terminie spotkania zostaną Państwo poinformowani odrębnym ogłoszeniem.


Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaprasza na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Termin:

20.02.2018 r., godz. 11.00

Miejsce:

Sala konferencyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25C, II piętro.

W celu zgłoszenia  prosimy o wypełnienie formularza i wysłanie go najpóźniej do 13.02.2018 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Na szkoleniu przedstawione zostaną informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w generatorze wniosków w oparciu o obowiązujące dokumenty, w tym m.in. regulamin konkursu i kryteria wyboru projektów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: k.godlewska@wup.opole.pl

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 9.2.1.doc