Na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego, jakie odbyło się 29.01.2018 r podjęto następujące uchwały:

Zasady, które zostały opisane w dokumentach stanowiących załączniki do niniejszych uchwał obowiązują dla konkursów ogłoszonych w ramach Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego RPO WO  po dniu 01.01.2018 r.