21 grudnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych do działania 10.3 E-usługi publiczne  RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.