18 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów do działania 10.3 E-usługi publiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów