Od 1 stycznia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe zasady promocji projektów. Obligatoryjnie dotyczą one projektów, których umowy podpisano po 1 stycznia 2018 r.

Ponad to od 1 stycznia 2018 r., decyzją Zarządu Województwa Opolskiego dla wybranych działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 obowiązkowym elementem oznakowania będzie również logo „Opolskie dla Rodziny”.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami.