W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków  -> Nabór 10.2  pojawił się nowy komunikat dot. zmiany Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach naboru 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.