5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Wykaz kandydatów na ekspertów do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

„Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów”