30 listopada 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonych w ramach konkursu do działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.