Informujemy, że 29 listopada 2017 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w ramach naboru trwającego od 23 do 30 listopada 2017 r. wpłynął w trybie pozakonkursowym wniosek Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu dotyczącego zakupu taboru kolejowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.