9 listopada 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków