Ogłoszony został konkurs dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 w zakresie: Drogi regionalne (tj. Drogi wojewódzkie).

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.