Ogłoszony został II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020 dot. działań informacyjno-edukacyjnych.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.