2 listopada 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w trybie konkursowym do działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.