Spotkanie informacyjne w Opolu dotyczące wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (Działanie 8.1 RPO WO 2014-2020)

 

Informacje o spotkaniu

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane.

Nabór wniosków planowany jest od 21 do 28 listopada 2017 r.

Spotkanie odbędzie się 3 listopada 2016 r. w godz. 12.30-14.35 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, Opole, ul. Piastowska 14, sala im. Znaku Rodła.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 2 listopada. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów działające w obszarze pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych

Program spotkania

  • 12:30 – 12:40 Powitanie, wprowadzenie do spotkania
  • 12:40 – 13:10 Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej)
  • 13:10 – 13:40 Kryteria do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej)
  • 13:40 – 14:00 Wskaźniki do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020 (w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej)
  • 14:00 – 14:15 Oferta Sieci PIFE w województwie opolskim
  • 14:15 – 14:30 Ewaluacja i zakończenie spotkania
  • od 14:30 Konsultacje indywidualne

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Barlickiego 17
45-083 Opole tel. 77 440 47 20, 721, 722
e-mail: info@opolskie.pl