9 października 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Wykaz kandydatów na ekspertów do działania 10.3  E-usługi publiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. „Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów”