III etap konkursu tj. ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy i usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy zakończył się 27 września br.

Wykonaliśmy ocenę merytoryczną  8 wniosków o dofinansowanie projektu, z których:

  • 5 przekazano do IV etapu, tj. negocjacji,
  • 3 przekazano do V etapu, tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów (http://rpo.opolskie.pl/?p=22655).