27 września 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych – subregion Kędzierzyńsko-Kozielski RPO WO 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków