W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków – Nabór 10.2 pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia  II etapu konkursu tj. oceny formalnej  wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach I naboru do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn –Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.