7 września 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla subregionu północnego RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.