30 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Brzeg) RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.