Ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Mała retencja RPO WO 2014-2020.

Ogłoszenie znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.