08 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 4179/2017, zatwierdził zmiany w liście ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego z racji zakończenia ponownej oceny merytorycznej 3 projektów w ramach procedury odwoławczej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków