Weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 zakończyliśmy 3 sierpnia 2017 r.

Weryfikację wymogów formalnych przeszedł 1 złożony wniosek o dofinansowanie projektu, który został przekazany do oceny formalnej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.