7 sierpnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu – wybór operatora RPO WO 2014-2020

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków