31 lipca 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków