31 lipca 2017 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.