31 lipca 2017 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.