27 lipca 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle) RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.