10 lipca 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych do działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kluczbork) RPO WO 2014 – 2020  RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków