Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne poświęcone kwestiom związanym z realizacją i rozliczaniem projektów RPO WO 2014-2020 oraz obsłudze SL 2014 (projekty EFS)

Spotkanie informacyjne adresowane do Instytucji realizujących projekty wybrane do dofinansowania w ramach działań RPO WO 2014-2020 (dofinansowanie z EFS) odbędzie się 19 lipca 2017 r. (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

UWAGA!
Z powodu osiągnięcia limitu zgłoszeń rekrutacja została zakończona.
W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu o podobnej tematyce prosimy
o kontakt z GPI w Opolu (tel. 77 44 04 720-722).

Na spotkaniu przedstawione zostaną ogólne zasady rozliczania projektów RPO WO 2014 – 2020 oraz podstawy obsługi SL 2014.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Referatu Wdrażania Departamentu Programów Operacyjnych UMWO.

W pierwszej kolejności uwzględniane będą zgłoszenia osób, które do tej pory nie brały udziału w spotkaniu dot. w/w zakresu tematycznego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 lub adresem e-mail: info@opolskie.pl

 

Zapraszamy serdecznie!