Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne. Ocenę skończono 10 lipca 2017r.

Ocenę formalną przeszły 32 złożone wnioski o dofinansowanie projektu, które zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.