30 czerwca 2017 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle) RPO WO 2014 – 2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.