I etap konkursu tj. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania
7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw, w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora zakończył się 23 czerwca br.

Wniosek, który wpłynął w ramach naboru, został przekazany do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny formalnej.

Szczegółowy wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.