Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) we współpracy

z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (GPI) w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne poświęcone kwestiom związanym z realizacją i rozliczaniem projektów RPO WO 2014-2020 (projekty EFRR)

Spotkanie informacyjne adresowane do Instytucji realizujących projekty wybrane do dofinansowania w ramach działań RPO WO 2014-2020 (dofinansowanie z EFRR) odbędzie się 28 czerwca (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (UMWO) – Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Ostrówek, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

UWAGA! Rekrutacja na spotkanie została zakończona. W przypadku zainteresowania udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z GPI w Opolu (tel. 77 44 04 720-722).

 Na spotkaniu przedstawione zostaną ogólne zasady rozliczania projektów w tym również projektów partnerskich RPO WO 2014-2020.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie przez pracowników Referatu Wdrażania Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO.

 

 

 

Zapraszamy serdecznie!