16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Wykaz kandydatów na ekspertów do poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. „Wyniki naborów na kandydatów na ekspertów”