28 kwietnia 2017 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych  RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków