5 maja 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.