W zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków – Nabór 10.3 pojawił się nowy komunikat dot. wydłużenia  I etapu konkursu tj. naboru w zakresie weryfikacji wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do działania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020.