Weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób niesamodzielnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zakończyliśmy 25 kwietnia 2017 r.

Weryfikację wymogów formalnych przeszło 17 złożonych wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej.

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się w zakładce ogłoszenia i wyniki naborów.