Od 1 maja 2017 r. w systemie SL 2014 wprowadzone zostaną nowe funkcjonalności w Module Baza personelu i Monitorowanie uczestników.

Podręcznik beneficjenta – wersja 1.8  obejmuje m.in. te zmiany oraz doprecyzowuje niektóre zapisy dotyczące zestawienia wydatków i zamówień publicznych.

Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce  Realizuję projekt / Rozliczaj projekt oraz w zakładce O Programie /  Zapoznaj się z prawem i dokumentami /  Pozostałe

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 1.8_z uszczegółowieniem IZ